Toggle Menu

Mijn vader's grootouders heetten Tromp, Timmer, Bertram en Snijders.
Vanuit hier bereikt U hun stamvaders.

Oerige gezamenlijke nakomelingen Tromp en Timmer*)

Johannes Gerardus Timmer (1872-1950) deelt - via zijn moeder - met Theodorus Tromp (1873-1929) hun gezamenlijke voorvader Dirk Jansz Tromp (1695-1745) en heeft - via zijn vader - Gerardus Timmer (1790-1868) als voorvader, tevens opa van Theodorus Tromp (1873-1929)


*)Stand: 30 april 2020

 

Overige gezamenlijke nakomelingen Timmer en Bertram *)


De kinderen van Wouter de Reus (1919-1979) zijn via hun vader Timmer-afstammelingen en via hun moeder - meervoudige - Bertram-afstammelingen.

Overige gezamenlijke nakomelingen Timmer en Snijders / Tromp en Snijders:


GEEN*)

 

thema's

regionale geschiedenis

Vaderlandse geschiedenis