Toggle Menu

 

.....

 

 

 

 

Bijzonderheden

Tijdens de 80-jarige oorlog (1568-1648) is Hulst het toneel geweest van veel oorlogshandelingen en het omlggende land is herhaaldelijk onde water gezet.

In In 1583 en 1584 werden diverse polders op de linkeroever van de Schelde (gezien vanuit Antwerpen) door Staatse troepen onder water gezet teneinde de stad Antwerpen (toen nog in handen van de Oranjegezinde Opstandelingen) tegen een op handen zijnde Spaanse belegering beter te kunnen verdedigen.1
 In 1591 veroveren de Staatse troepen de stad Hulst en zijn omgeving. In 1596 komen Hulst en omgeving weer in Spaanse handen. In 1626 mislukt een Staatse poging om Hulst weer te veroveren.
Het Hulsterambacht, ten zuiden van Hulst en ten westen van het (verdronken) land van Saeftinghe kwam in november 1645 weer in Staatse handen en werd een voorpost van de sterke vesting Hulst.1
In 1702 was Hulst onderhevig aan een (mislukte) belegering door het Franse leger. Hulst en Hulsterambacht werd op 11 mei 1747, ten tijde van de Oostenrijkse Successieoorlog (1740-1748) ingenomen door het Franse leger en was bijna twee jaar bezet.

1 J.M.G. Leune, website 2017: http://www.hanleune.nl/

 

......

Familieleden in de genealogiën, die geboren(*) of gedoopt(~) werden, gewoond hebben, gehuwd zijn (X) of overleden(†) zijn in deze plaats, gesorteerd naar datum:

naam, roepnaam gez. voorouder met Marcel Tromp datum of periode adres
►Bertram/Bettram/Bertrant, Egidius voorvader 1757: huwelijk
1800: overleden
 
►Bertram/Bettram, Petrus Franciscus voorvader, zoon van Egidius Bertram 1773: geboren
1811: overleden
 
       

- link1

- link2