Toggle Menu

Egidius (Gilles) Bettram

Kind van ▼Egidius Bertram( *±1682) uit onderstaande stamreeks

Voorvaders / -moeders in deze zijlijn
(progenitors in this branch)


▼Egidius Bertram( *±1682)
▼Egidius Bertram( *1734)
▼Pieter Bertram( *1773)
▼Pieter Bertram( *1803)
▼Josephus Bertram ( *1837)
Anna Bertram ( *1873)
Theodorus Tromp (1873-1929)


 

 

.....

 

 

Woonplaats en beroep
( residence and occupation)

  • 1734: geboren op de Kauter (nu het dorp Nieuw Namen, gemeente Hulst) dat grenst aan de gemeente Kieldrecht (B).
  • 1798: Hulst (met gezin) in "Wijk A nr 74". De lokatie in 2014 is: ►Godsplein 19, Hulst

Beroep:

  • dagloner

Bijzonderheden
(particulars)

"Staten Kieldrecht was ooit de benaming voor een gebied in het huidige Zeeuws-Vlaanderen. Het omvatte het tegenwoordige Nieuw-Namen met de aangrenzende Groot- en Klein-Kieldrechtpolders".1
Rooms-katholieke inwoners van Staten Kieldrecht werden echter gedoopt in België.

1uit: ►"De Familie De Munck en Staten Kieldrecht"

kinderen en kleinkinderen
children and grand children
alle nakomelingen tot in de laatste generatie (klik op het beeld voor een uitvergroting)
Offspring circle (click on the image for an enlargement)
uitgesloten: personen vallende onder de regeling bescherming persoonsgegevens (except persons according privacy statement)

TERUG NAAR DE PERSOON (BACK TO THE INDIVIDUAL)

►TERUG NAAR DE PERSOON (►BACK TO THE INDIVIDUAL)

doopakte 1734
Transcriptie: Anno 1734 (xx?) prima July infrascriptit(?) Baptizati: Aegidium filium Aegidii Bertrant et Maria Huijbrechts conjugum, ex vulgo cauter terra hollandica, natum heri circa decimam nocturnam (xx?) Adrianus Praet et Judoca van Walle.
Vrij vertaald: Op 1 juli 1734 is ingeschreven de dopeling Egidius zoon van Egidius Bertrant en Maria Huijbregts echtgenoten wonende op de Kauter op hollands grondgebied, geboren gisteren omstreeks 10 uur 's avonds. Getuigen: Adrianus Praet en Judoca van Walle.
Notitie: de doopinschrijving komt uit boek van de Parochie Kieldrecht dat indertijd tot de Oostenrijkse Nederlanden behoorde (dus buitenland) en nu in België ligt. De echtelieden woonden op de Kauter (nu: dorp Nieuw Namen, gem. Hulst) in Staten Kieldrecht, wat op Staats = Hollands grondgebied lag. Staten Kieldrecht was de naam voor een verzameling polders ten Zuid-Oosten van Hulst rond Kauter, wat tot in de 17e eeuw ook ►Hulsterloo werd genoemd.
overlijdensakte 1800. Let op: de leeftijd van Gillis is fout (70 moet 66 zijn)

►TERUG NAAR DE PERSOON (►BACK TO THE INDIVIDUAL)

Tijdlijn van Egidius (Gilles) Bettram

Stamboomgebeurtenis (in leven hoofdpersoon) Datum Geschiedkundige gebeurtenis
Geboorte ►Gilles Bettram 08-07-1734  
  1740 Keizerin Maria Theresia vorstin van Zuidelijke Nederlanden
  1741 Karel van Lotharingen landvoogd van de Zuidelijke Nederlanden
  1747 Einde Tweede stadhouderloze tijdperk
  02-05-1747 Willem IV Stadhouder Republiek der Verenigde Provinciën
  08-03-1748 Geboorte Willem V
  22-10-1751 Overlijden Willem IV
  27-01-1756 Geboorte Wolfgang Amadeus Mozart
Huwelijk ►Gilles Bettram en Catharine Rottier 22-05-1757  
Geboorte Joannes Bertram 27-05-1759  
Geboorte Maria Bertram 17-12-1760  
Geboorte Barbe Jacoba Bettram 07-12-1762  
Geboorte Adrianus Berteram 06-11-1764  
  1766 Willem V Stadhouder Republiek der Verenigde Nederlanden
Geboorte Joannes Berteram 14-09-1766  
  04-10-1767 Huwelijk Willem V en Wilhelmina van Pruisen
Geboorte Joachim Berteram 07-01-1768  
Geboorte Isabella Bettram 09-01-1769  
Geboorte Cornelia Berteram 24-10-1770  
  17-12-1770 Geboorte Ludwig van Beethoven
  24-08-1772 Geboorte Willem I
Geboorte (zoon en voorvader) ►Pieter/Pierre Bettram 25-08-1773  
  04-07-1776 Onafhankelijkheidsverklaring van de Verenigde Staten van Amerika
Geboorte kleinzoon Jean Maertens van Barbe ± 1777  
Geboorte Marie Bettram ± 1778  
  1780 Keizer Jozef II vorst van Zuidelijke Nederlanden
  1780 Begin Vierde Engelse Zeeoorlog
  1781 Immanuel Kant publiceert Kritiek van de zuivere Rede
  1784 Einde Vierde Engelse Zeeoorlog
Geboorte kleinzoon Pierre Mertens van Barbe ± 1786  
  1789 Brabantse omwenteling , stichting van de Etats belgiques réunies
  14-07-1789 Bestorming van de Bastille
  11-01-1790 Confederatie der Verenigde Belgische Staten uitgeroepen, Hendrik van der Noot president
  11-1790 Keizer Leopold II vorst van Zuidelijke Nederlanden
  16-12-1790 Geboorte Leopold I
  01-10-1791 Huwelijk Willem I en Wilhelmina van Pruisen
  1792 Keizer Frans II vorst van Zuidelijke Nederlanden
  06-11-1792 Slag bij Jemappes Oostenrijkse Nederlanden verslagen door Frankrijk
  06-12-1792 Geboorte Willem II
  18-03-1793 Slag bij Neerwinden Oostenrijk herovert gezag over Zuidelijke Nederlanden op Frankrijk
  1794 Zuidelijke Nederlanden onderdeel van Eerste Franse Republiek
  26-06-1794 Slag bij Fleurus terugkeer van Fransen ten koste van Oostenrijk
  1795 Bataafse revolutie
  19-01-1795 Bataafse Republiek uitgeroepen
Overlijden Catharine Rottier < 1798  
Geboorte kleinkindK3 Mertens van Barbe > 1798  
Geboorte kleinkind K4 Mertens van Barbe > 1799  
Huwelijk van (zoon en voorvader) ►Pieter/Pierre Bettram en Joanna Verbaest 29-04-1799  
Geboorte kleindochter Petronelle Bettram van Marie 1800  
Geboorte kleinkind K5 Mertens van Barbe > 1800  
Overlijden ►Gilles Bettram 07-01-1800  

►TERUG NAAR DE PERSOON (►BACK TO THE INDIVIDUAL)