Toggle Menu

 

Wouter Engelszn Duijn

  • * vóór 1703 te ►Velsen
  • † na 1756 te Wijk aan Duin.

░►1e huwelijk en gezin
(1st marriage and family)

Zijn eerste vrouw is met 28 jaar gestorven in 1733: hij heeft met haar 3 kinderen gekregen. Van zijn tweede huwelijk in 1734 zijn geen nakomelingen bekend. Zijn tweede echtgenote stierf in 1748. Hij is voor de derde keer getrouwd in 1752 en uit dit huwelijk zijn 2 kinderen geboren.
His first wife was 28 years as she died in 1733, he has got three children from her. From his second marriage in 1734 there are no known descendants. His second wife died in 1748. He married for the third time in 1752, and from this marriage two children were born.

.....

░►ouderlijk gezin
(parental family)

 

Woonplaats en beroep
(residence and occupation)

Uit de publicatie ►De boerderijen in de Breesaap is bekend dat Wouter in 1732 woonde in De Breesaap te Velsen op de boerderij "De Nieuwe Landbouw". Zijn beroep was landbouwer en had knechten in dienst. Volgens het register van borgtochten te Velsen is hij per 1-5-1753 verhuisd naar Heemskerk met zijn derde vrouw Aagje Garbrants.
The publication ►De boerderijen in de Breesaap (the farms in "De Breesaap") shows that Wouter lived in the Breesaap Velsen in 1732 on the farm "De Nieuwe Landbouw" ("The New Agriculture"). His occupation was a farmer and had servants employed. According to the register of bails (Velsen), he moved on May 1st, 1753 to Heemskerk with his third wife Aagje Garbrants.

 

 

Bijzonderheden
(particulars)

 

 

 

Tijdlijn van Wouter Engelszn Duijn

Stamboomgebeurtenis (in leven hoofdpersoon) Datum Geschiedkundige gebeurtenis
Geboorte ►Wouter Duijn ± 1699  
  1700 Filips V koning van Zuidelijke Nederlanden
  1702 Begin Tweede stadhouderloze tijdperk
  08-03-1702 Overlijden Willem III
Geboorte toekomstige echtgenote Maartje Hogewater ± 1705  
  1709 Hermanus Boerhaave benoemd tot hoogleraar in botanie en geneeskunde te Leiden
  01-09-1711 Geboorte Willem IV
  1713 Keizer Karel VI vorst van Zuidelijke Nederlanden
  1713 Vrede van Utrecht , zuidelijke Nederlanden naar Oostenrijk
Geboorte toekomstige 2e echtgenote Maartje Binkert < 1714  
Geboorte toekomstige 3e echtgenote Aagje Garbrands < 1717  
Huwelijk ►Wouter Duijn en Maartje Hogewater ± 1720  
Geboorte Engel Duin ± 1723  
Geboorte ►Dirk Duin ± 1725  
Geboorte Jan Duyn ± 1729  
Geboorte Grietje Cos ± 25-11-1730  
Overlijden 1e echtgenote Maartje Hogewater 09-03-1733  
Huwelijk Wouter Duijn en Maartje Binkert 14-02-1734  
  25-03-1734 Huwelijk Willem IV en Anna van Hannover
  1740 Keizerin Maria Theresia vorstin van Zuidelijke Nederlanden
  1741 Karel van Lotharingen landvoogd van de Zuidelijke Nederlanden
  1747 Einde Tweede stadhouderloze tijdperk
  02-05-1747 Willem IV Stadhouder Republiek der Verenigde Provinciën
Geboorte kleinzoon Hendrik Duijn van Wouter ± 1748  
  08-03-1748 Geboorte Willem V
Overlijden 2e echtgenote Maartje Binkert ± 19-11-1748  
Huwelijk ►Dirk Duin en Elisabeth Tielens 26-04-1750  
Huwelijk Jan Duyn en Grietje Cos 25-04-1751  
  22-10-1751 Overlijden Willem IV
Geboorte kleinzoon Engel Duijn van Jan ± 03-02-1752  
Huwelijk Wouter Duijn en Aagje Garbrands 06-08-1752  
Geboorte kleinzoon Cors Duin van Jan ± 08-05-1753  
Geboorte Engelmund Duijn ± 27-09-1754  
Geboorte kleindochter Maartje Duijn van Jan ± 28-11-1754  
Geboorte kleinzoon Cornelis Duin van Dirk ± 1755  
Geboorte kleinzoon Wouter Duin van Dirk ± 1756  
Overlijden ►Wouter Duijn > 1756  

►TERUG NAAR DE PERSOON (►BACK TO THE INDIVIDUAL)