Toggle Menu

alle voorouders (all ancestors)


▼Duinmeijer - Coorffmaker
▼van 't Duijn - Coopman
▼Duijn - Havicq
▼Duijn - Hogewater
▼Duin - Tielens
▼Duijn - van der Moeren

▼Duijn - Blijendaal
▼Duijn - Bonekamp
Duijn - Stam

Kinderen ( children)

  1. Jan1 (* ±1665, † 1732)
  2. Albert (*±1665, † ±1699)
  3. Cornelis (* ±1670)
  4. Maartje ( ±1670)
  5. ►▼Engel
  6. Jacob (* ±1675, † na 1729)
  7. Trijntje (* ±1680, †1710)
  8. Maartje (* ±1680, † voor 1696)
  9. Dirk (* ±1685 †vóór 1696)

1Opstelling van een nalatenschap bij de dood van zijn kleinzoon Jan Hugtenburg (Settlement of a legacy at the death of his grandson Jan Hugtenburg)

Bijzonderheden (particulars)

Pieter Jacobsz koopt in 1656 (omstreeks zijn huwelijk met Grietje) een huis, erf, boomgaard en een aangrenzend stuk land ter grootte van 400 roeden en gelegen aan de Herenweg (nabij de oude Schulpweg) te Egmond-Binnen. 1

Grietje erft omstreeks 1660 samen met haar drie broers alle bezittingen van haar vader Engel Adriaansz Coopman. Engel Adriaansz Coopman - schepen van Egmond-Binnen - had veel land in de Egmonden. Grietje erft: 1½ morgen land 'De Tichel', 2½ morgen land 'het Wulpennest', 1½ morgen land 'Cloppershofstee' en 1 morge land 'Jan Engelskroft', alles gelegen in Egmond aan de Hoef en verder 1 morgen land 'Ockerstuyn' op Rinnegom en 2½ morgen land 'Zuider Allersmeet' in de Sammelpolder. Samen met haar broer Adriaan Engelsz Coopman erft zij ook nog 1½ morgen land 'Dirkjestuin', gelegen te Rinnegom. De Tichel wordt door Pieter en Grietje in 1661 verkocht. 1

Op 6.8.1662 kwam het duijnmeijershuis en land op St. Aalbertsbuurt van zijn vader in Pieter's bezit door een ruil met zijn broer Reijer: zijn huis en 200 roe land genaamd Kroftje aan de Beeck, waar Reijer toen ging wonen. Op 21.6.1664 neemt hij een hypotheek van ƒ 500,- op het huis, erf en land met als borg zijn schoonvader Engel Adriaan Coopman.
Na 1664 erft zijn vrouw van haar vader zeer veel land gelegen in de Egmonden.

Verder was in zijn bezit de helft van de "Noorderkroft" door erving van zijn vader (van 1656 tot 1679), Wulpennest groot 2,5 morgen, Clopperhofstee groot 1,5 morgen en Ockersetuijn.2

Zijn broer Arie had de andere helft van de "Noorderkroft" in bezit door erving van zijn moeder. Tevens was de helft van het Duijnmeijershuis met erf en land enige jaren in zijn bezit door erving van zijn vader. In zijn bezit was ook "Bakkerskroft" groot 1 morgen geestland van 1656 tot 1681.3

Op 26.2.1696 wordt het huis met erf en land verkocht door de kinderen Aalbert, Jan, Engel en Cornelis Pieterszn. van 't Duijn, mede namens Jacob en Trijntje en voor Sijmen Cornelisz, getr. met Maartje Pietersdr., als kinderen en erfgenamen van Pieter Jacobsz. van 't Duijn. Pieter zal dan overleden zijn. Op enig moment daarna is Grietje verhuis naar Velsen en is daar pas op 30.04.1728 overleden op 93 jarige leeftijd.

1►Jaarboek Oud Castricum (2007)
2Simon Staphorst
32002, Frank Duijn

.....

►TERUG NAAR HET PAAR (►BACK TO THE COUPLE)

Locatie van het duinmeijershuis van Jacob Jansz Duinmeijer Het noorden is links, het westen (de zee) is onder. Klik ►hier voor de plaatsbepaling op Google-Maps (location of Jacob's house near to Egmond-Binnen, click ►here for the location on Google Maps) [Bron: Jaarboek Oud-Castricum, november 2007]
Het duinmeiershuis en de op enig moment in het bezit zijnde grondstukken van Jacob Jansz Duinmeijer (vader van Pieter) en zijn erfgenamen
De kaart is 90° gedraaid t.o.v. het vorige beeld: noorden is nu boven.►Luchtbeelden anno 2011
(Jacob's (Pieter's father) house (left) and plots which were at any time into his possession and/or his sons. The card is turned 90 ° relative to the previous frame: North is up).►aerial view in 2011
jaar persoon (Bron voor de inhoud van de tabel, tenzij anders vermeld: 2016, Ruud Zonneveld object kadasternr.
1656 Pieter's broer Arie is eigenaar van: het zuidelijk deel van de voormalige Backerscroft, zie de transactie in 1628 C219b-zuid
1656 Pieter koopt: huis, erf, boomgaard en land “Kroftje aan de Beeck” C252a
1660-06 Pieter's moeder Trijn Reijersdr Coorfmaker (wed. Jacob Jansz Duinmeijer) eigenaar van: Noordercroft (zaailand) C282c
±16602 Grietje erft samen met haar drie broers de bezittingen van haar vader (in leven schepen van Egmond) De Tichel, het Wulpennest, Cloppershofstee, Jan Engelskroft (gelegen in Egmond aan de Hoef), Ockerstuyn te Rinnegom, Zuider Allersmeet in de Sammelpolder en Dirkjestuin te Rinnegom  
16612

Pieter en Grietje verkopen:

de Tichel  
<1662

Pieter's broer Reijer is eigenaar van:

huis+Helmcroft+Hogecroft C220, C221
1662 Pieter en Reijer ruilen hun bezittingen: huis+Helmcroft+Hogecroft◄►huis, erf, boomgaard en land “Kroftje aan de Beeck” C220, C221◄►C252a
<1679 Pieter's moeder Trijntje Reijersdr (weduwe van Jacob Jansz) komt te overlijden    
1679 Pieter en zijn broer Arie verkopen: Noordercroft C282c
16641 21.06: Pieter , sluit een hypotheek op huis, erf en land aan het duin te Egmond-Binnen huis+Helmcroft+Hogecroft C220, C221
16821 24.03: Pieter eigenaar van: huis+Helmcroft+Hogecroft C220, C221
16961 26.02: de erfganemen van Pieter Jacobsz van 't Duin verkopen aan ene Gerrit Jansz (ook een Duinmeijer, later Tromp genoemd echter géén familie van de Tromp op deze website) huis+Helmcroft+Hogecroft C220, C221
16962 de erfganemen van Pieter Jacobsz van 't Duin verkopen: alle bezittingen door Grietje in 1660 door erfenis van haar vader verworven bezittingen  
  (eigenaar = owner, koopt=buys, verkoopt=sells, hypotheek = mortgage)    
       

12018, Simon Zuurbier
22007, Jaarboek Oud-Castricum
aangifte van het overlijden van Grietje - ze was ca 93 jaar oud geworden

►TERUG NAAR HET PAAR (►BACK TO THE COUPLE)