Carolus Albinus (Charles) Pladet

Kind van ▼►Johannes (±1786-1849) uit onderstaande stamreeks

Stamreeks

▼ONBEKEND
▼Petrus Pladet (*<1661)
▼Livinus Pladet (*±1681 †1748)
▼Joannes (*1708 †1777)
▼Ludovicus (*1755-1789)
▼Johannes (*1786-1849)
▼Carolus (1831-1899)
Philemon (1862-1937)

.....

.....

Woonplaats en beroep
(residence and occupation)

Woonplaats:

  • Watervliet (B): geboren op het toenmalig adres Wijk A nr 109 (2014: Molenstraat 30)
  • Watervliet (B) tot 1879 met zijn gezin op het toenmalig adres Wijk A nr. 166
  • Schoondijke tot 1889 in Wijk M nr. 5 (vanaf 1938: Willemsweg 7)
  • Bergen op Zoom: 1889 tot aan zijn overlijden op Fortuinstraat A 61.

Beroep:

  • kleermaker
  • herbergier (te Schoondijke 1879-1889)

Bijzonderheden
(particulars)

Partner en gezin (partner and family)

X(....)<Partner>(*....)

  1. kind1
  2. kind2

►TERUG NAAR DE PERSOON (►BACK TO THE INDIVIDUAL)

kinderen en kleinkinderen (nakomelingen kunnen "niet openbaar" zijn vanwege ►instellingen ter bescherming van de privésfeer)
children and grand children (descendants can have "niet openbaar (not public)" because of ►privacy settings)
alle nakomelingen (eventueel "niet openbaar" vanwege ►instellingen ter bescherming van de privésfeer). Klik op de plaat voor betere leesbaarheid.
all children and grand children (descendants can have "niet openbaar (not public)" because of ►privacy settings). Click on the picture for better readability.

►TERUG NAAR DE PERSOON (►BACK TO THE INDIVIDUAL)

►TERUG NAAR DE PERSOON (►BACK TO THE INDIVIDUAL)

1831, geboorteakte
woonplaatsen van Carolus Albinus (Charles) Pladet
Wijk M nr 109 (2014: Molenstraat 30), Watervliet. Waarschijnlijk is Charles hier geboren. Zijn vader had hier een schoenmakerij die later is voortgezet door Charles' broer Sifridis en diens zoon Deodatus.
1885, advertentie in de "Vlissingse Courant"
►krantenknipsels uit de periode 1879-1889 waarin Charles met zijn gezin te Schoondijke woonde en er een herberg dreef (naast zijn beroep als kleermaker, dat hij samen met zijn zoons Valentijn en Philemon uitoefende)
eind 19e eeuw, ca 55-70 jaar? Onder voorbehoud tot nadere identificatie: Carolus Albinus (Charles) Pladet
[Foto: PladetEPhM19400727]
1885-1899, tussen 55 en 70 jaar: portret uit foto met zijn zoons en dochter en andere personen
1899, overlijdensakte

►TERUG NAAR DE PERSOON (►BACK TO THE INDIVIDUAL)

Tijdlijn van Carolus Albinus (Charles) Pladet

Stamboomgebeurtenis (in leven hoofdpersoon) Datum Geschiedkundige gebeurtenis
Geboorte Charles Pladet 01-04-1831  
  21-07-1831 Leopold I koning van België
  09-08-1832 Huwelijk Leopold I met Louise van Orléans
  08-11-1834 Sichting Katholieke universiteit van Mechelen
  20-11-1834 Sichting Vrije universiteit van Brussel
  09-04-1835 Geboorte Leopold II
  05-05-1835 Opening eerste spoorlijn Brussel - Mechelen
  19-04-1839 Verdrag van Londen , bevestiging onafhankelijkheid België
  18-06-1839 Huwelijk Willem III en Sophie van Württemberg
  20-09-1839 Opening eerste spoorlijn Amsterdam - Haarlem
  07-10-1840 Willem II Koning der Nederlanden
  12-12-1843 Overlijden Willem I
  1845 Eerste telegraafverbinding - langs de spoorlijn Amsterdam-Haarlem
  1846 Oprichting Liberale Partij België
  03-11-1848 Proclamatie Grondwet , opgesteld onder leiding van Thorbecke
Overlijden grootmoeder vaderskant Marie Debbaudt < 1849  
  1849 Willem III Koning der Nederlanden
  17-03-1849 Overlijden Willem II
Overlijden grootvaderJan Pladet 14-11-1849  
  1851 Eerste elektrische telegrafieverbinding over zee tussen Dover en Calais
  22-08-1853 Huwelijk Leopold II Maria Hendrika van Oostenrijk
Huwelijk Hyppolita Costens en Charles Pladet 18-01-1858  
  24-11-1859 Darwin 's Origin of Species uitgegeven
  1860 Multatuli publiceert Max Havelaar
Geboorte Valentijn Pladet 11-07-1860  
Geboorte Philemon Pladet 06-08-1862  
  1863 Afkoop Scheldetol
  1865 James Clerk Maxwell publiceert de Maxwellvergelijkingen (elektromagnetisme)
Geboorte Angelique Pladet 08-08-1865  
  10-12-1865 Overlijden Leopold I
  17-12-1865 Leopold II koning van België
  1869
  1869 Zénobe Gramme vindt de dynamo uit
  1869 Oprichting Katholieke Partij België
Overlijden moeder Coleta Suy 1869  
  1871 Aletta Jacobs als eerste vrouw officieel toegelaten tot de universiteit
  1873 Eerste taalwet
  1874 Kinderwet van Van Houten - Fabrieksarbeid van kinderen onder de twaalf jaar wordt verboden
  08-04-1875 Geboorte Albert I
  1878 Tweede taalwet
  28-07-1878 Opening Gileppestuwdam
  1879 Abraham Kuyper richt de Anti Revolutionaire Partij op
  07-01-1879 Huwelijk Willem III en Emma van Waldeck-Pyrmont
  04-09-1879 Pim Mulier richt de Haarlemsche Football Club op, nu als Koninklijke HFC de oudste voetbalclub van Nederland
  15-07-1880 Herman Schaepman wordt een van de eerste katholieke leden van de Tweede Kamer
  31-08-1880 Geboorte Prinses Wilhelmina
  01-06-1881 Eerste openbare Nederlandse telefoonnetwerk
  1883 Derde taalwet
  1884 Leopold II wordt soeverein van de Onafhankelijke Congostaat
  1885 Oprichting Belgische Werkliedenpartij , eerste socialistiche partij België
  1888 Vincent van Gogh schildert de Zonnebloemen
  23-11-1890 Overlijden Willem III
Huwelijk Philemon Pladet en Octavia de Rijcke 09-11-1891  
  1893 Algemeen meervoudig mannelijk stemrecht ingevoerd
Geboorte kleindochter Marie Pladet van Philemon 31-05-1893  
Overlijden echtgenote Hyppolita Costens 14-07-1893  
  26-08-1894 Pieter Jelles Troelstra een van de oprichters van de Sociaal Democratische Arbeiderspartij
Geboorte kleinzoon Porfier Pladet van Philemon 14-07-1895  
Geboorte kleinzoon Charles Pladet van Philemon 27-01-1898  
  18-04-1898 Gelijkheidswet , wetten worden in beide landstalen opgemaakt
Huwelijk Valentijn Pladet en Mathilde Rooms 02-06-1898  
  06-09-1898 Wilhelmina Koningin der Nederlanden
  17-10-1898 Geboorte Simon Vestdijk
Overlijden Charles Pladet 06-10-1899  

►TERUG NAAR DE PERSOON (►BACK TO THE INDIVIDUAL)