Toggle Menu

Johannes Franciscus de Rijcke

 

 

 

 

Woonplaats en beroep
(residence and occupation)

Woonplaats:
±1800: Heille, Wijk H, nr. 9 (2014 bekend als: Zandstraat, Heille)
Beroep:
landbouwer

Bijzonderheden
(particulars)

"Boerderij Gistelhof te Heille.
Rond 1800 zijn naar hier gekomen Johannes Franciscus de Rijcke, geboren in 1771 te Sint-Laureins en Barbara Theresia Verheeke, geborenin 1779 te Heille. In 1834 kwamen in hun plaats de zoon Pieter Jacobus Franciscus de Rijcke, geboren in 1808 en Felicita van den Hemel, geboren in 1806. De Eigenaar August de Cone verkocht het bedrijf omstreeks 1900 aan een zekere Duytschaever, dier er ook een tijdlang heeft gewoond. Hij werd daarna opgevolgd door Hendrikus Calus, die gehuwd was met Nathalie van Belleghem. Zij bleven er tot 1925. Daarna zijn de kinderen Calus er blijven wonen tot 194 8. In da jaar huwde een neef van de familie André Calus, geboren in 1924,met Lea Robesin,geboren in 1923 en zij namen de boerderij over. Deze hofstee wordt Gistelhof genoemd. Er liggen onder de niet erg grote gebouwen zeer zware fundamenten van vroegeere bouwwerken met muren van een meter dik. De herkomst is niet bekend. Het kan mogelijkerwijs een versterking geweest zijn aan een vroegere zeearm, het Lapschuursegat vóór de indijking hier in 1700 tot Papenpolder." [Bron: Heemkundige Kring West-Zeeuws-Vlaanderen, bijdrage tot de geschiedenis van west-Zeeuws-Vlaanderen 1986 nr. 16].

Kadastraal eigenaar    Kadastrale aanduiding in 1832: Heille D 266
Eigenaar:     Johanna Cath. Meijer
Woonplaats:     Heille
Opmerking:     Weduwe P.J.de Buijck
Kadastrale aanduiding:    

Heille D 266

Huis en erf
Grootte:     0,325 hectare
Klasse ongebouwd:     1
Klasse gebouwd:     3
Bel. ink. ongebouwd:     13,88 gulden (kk1 2016: €135,35)
Bel. ink. gebouwd:     45 gulden (kk1 2016: €439)
Bel. ink. totaal:     58,88 gulden (kk1 2016: €574)

1 koopkracht 

►TERUG NAAR DE PERSOON (►BACK TO THE INDIVIDUAL)

kinderen en kleinkinderen
children and grand children
alle nakomelingen tot in de laatste generatie (click op het beeld voor meer details)
Offspring circle (click on the picture for more details)

►TERUG NAAR DE PERSOON (►BACK TO THE INDIVIDUAL)

►TERUG NAAR DE PERSOON (►BACK TO THE INDIVIDUAL)

Boerderij "Gistelhof" (foto 2014) aan de Zandstraat te Heille, waar Johannes vanaf ±1800 en later zijn zoon Petrus vanaf 1834 het bedrijf in pacht hadden van August Coene. Het rechter gedeelte betreft de oorspronkelijke boerderij
Zicht vanuit boerderij "Gistelhof" op de kerk van Middelburg (B), ca 5 km verderop waar zijn zoon Petrus na 1852 naar toe verhuisd is
lokatie van de boerderij Gistelhof: aan het doodlopende einde van de zandstraat (2014) tegen de grens van België. Vanuit de boerderij was de kerk van Middelburg (B) te zien, zie ook de voorgaaande foto.
Heille, boerderij Gistelhof: kadastrale gegevens 1832 met als achtergrond een luchtfoto uit 2013.
1834, overlijdensakte

►TERUG NAAR DE PERSOON (►BACK TO THE INDIVIDUAL)

Tijdlijn van Johannes Franciscus de Rijcke

Stamboomgebeurtenis (in leven hoofdpersoon) Datum Geschiedkundige gebeurtenis
Geboorte Johannes de Rijcke 30-09-1771  
  24-08-1772 Geboorte Willem I
  04-07-1776 Onafhankelijkheidsverklaring van de Verenigde Staten van Amerika
Geboorte toekomstige echtgenote Barbara Verheecke 12-08-1779  
  1780 Keizer Jozef II vorst van Zuidelijke Nederlanden
  1780 Begin Vierde Engelse Zeeoorlog
  1781 Immanuel Kant publiceert Kritiek van de zuivere Rede
  1784 Einde Vierde Engelse Zeeoorlog
  1789 Brabantse omwenteling , stichting van de Etats belgiques réunies
  14-07-1789 Bestorming van de Bastille
  11-01-1790 Confederatie der Verenigde Belgische Staten uitgeroepen, Hendrik van der Noot president
  11-1790 Keizer Leopold II vorst van Zuidelijke Nederlanden
  16-12-1790 Geboorte Leopold I
  01-10-1791 Huwelijk Willem I en Wilhelmina van Pruisen
  1792 Keizer Frans II vorst van Zuidelijke Nederlanden
  06-11-1792 Slag bij Jemappes Oostenrijkse Nederlanden verslagen door Frankrijk
  06-12-1792 Geboorte Willem II
  18-03-1793 Slag bij Neerwinden Oostenrijk herovert gezag over Zuidelijke Nederlanden op Frankrijk
  1794 Zuidelijke Nederlanden onderdeel van Eerste Franse Republiek
  26-06-1794 Slag bij Fleurus terugkeer van Fransen ten koste van Oostenrijk
  1795 Bataafse revolutie
  19-01-1795 Bataafse Republiek uitgeroepen
Huwelijk Johannes de Rijcke en Barbara Verheecke 24-07-1801  
Geboorte Maria de Rijcke 24-12-1802  
  1804 Burgelijk wetboek (Code Napoleon) van kracht
  1804 Keizer Napoleon I vorst van Zuidelijke Nederlanden
  1806 Napoleon benoemt zijn broer Lodewijk tot Koning van Holland
Geboorte Barbara de Rijcke 19-01-1806  
  09-04-1806 Overlijden Willem V
Geboorte Petrus de Rijcke 24-02-1808  
  1810 Nederland ingelijfd bij Franse Keizerrijk
  1813 Einde Franse tijd; Nederland weer onafhankelijk
  1814 Koning Lodewijk XVIII vorst van Zuidelijke Nederlanden
  1814 Keizer Napoleon II vorst van Zuidelijke Nederlanden
  1815 Congres van Wenen Zuidelijke Nederlanden aan Noordelijke Nederlanden toegevoegd
  1815 Koning Willem I der Nederlanden vorst van Zuidelijke Nederlanden
  16-03-1815 Willem I Koning der Nederlanden
  18-06-1815 Slag bij Waterloo, Napoleon verslagen
  02-1816 Huwelijk Willem II en Anna Paulowna
  02-05-1816 Huwelijk Leopold I met Charlotte Augusta van Wales
  21-08-1816 Ijkwet - invoering metrieke stelsel
  1817 Stichting Rijksuniversiteiten van Gent, Luik en Leuven
  19-02-1817 Geboorte Willem III
  1824 Opening Noordhollands Kanaal
  1826 Opening Zuid-Willemsvaart
  25-08-1830 Begin Belgische opstand , inleiding tot onafhankelijkheid België
  04-10-1830 België roept onafhankelijkheid uit
Huwelijk Petrus de Rijcke en Felicitas van den Hemel 16-11-1830  
  07-02-1831 Liberale grondwet afgekondigd
  21-07-1831 Leopold I koning van België
Geboorte kleindochter Maria de Rijcke van Petrus 14-09-1831  
  09-08-1832 Huwelijk Leopold I met Louise van Orléans
Geboorte kleindochter Barbara de Rijcke van Petrus 02-03-1833  
Overlijden kleindochter Maria de Rijcke 26-06-1833  
Overlijden Johannes de Rijcke 01-02-1834  

►TERUG NAAR DE PERSOON (►BACK TO THE INDIVIDUAL)