Toggle Menu

Kinderen / children

  1. Jacob Dirksz (*vóór 1699, †1733)
  2. ►▼Jan Dirksz
  3. Klaas Dirksz (*vóór 1675, †1716)

 

.....

Bijzonderheden / particulars

Van Jacob is niet meer bekend dan dat hij drie zoons en één dochter had die allen inHheiloo zijn geboren.

Jan is mijn voorvader. Zijn kleinzoon Dirk is ook nog in 1695 in Heiloo geboren, maar in 1745 in Beverwijk gestorven (zie onder "Echtparen" het echtpaar Tromp - Beemster.

Klaas is in 1715 in de akten genoemd te Velsen als aalmoesmeester en zal daarvoor vanuit Heiloo naar Velsen zijn verhuisd. Hij is ook in Velsen gestorven. Van Klaas' kleinzoon Klaas Cornelisz zijn verscheidene aktes m.b.t. koop en verkoop van land in Velsen bekend :
►1722 koop van een stuk land
►1722 hypotheekakte
Eveneens van Klaas' kleinzoon Jan Cornelisz:
►1779 hypotheekakte
en een akte van Klaas en Jan:
►1782 transportakte (in hun hoedanigheid als executeur-testamentair.

Klaas' kleinzoon Klaas Cornelisz is via diens vrouw Trijntje Dreger in het bezit gekomen van een omvangrijke erfenis aan onroerend goed in Velsen. Zie hiervoor "Klaas Dreger X Stijntje Harmens. Deze Klaas Dreger is een voorvader van mij in de Duijn-familie, maar via zijn tweede vrouw Stijntje Harmens is die erfenis uiteindelijk niet in de Duinen-familie gebleven maar terechtgekomen bij Klaas Cornelisz Tromp, de broer van mijn voorvader Jan (zie boven).

Stamvader Dirk heeft twee kleinkinderen met de naam Dirk gehad; bij Jacob en bij Jan. Één van de twee, is betrokken geweest bij een steekpartij: zie:
"Oud-rechterlijk archief Heiloo, diverse schepenrollen 1729-1749 26 maij 1731

 

2021, Marcel Tromp